/ 

3 OTÁZKY PRE…/PATRIKA ŠEVČÍKA

Kultúra a umelecký svet nezastal ani v čase pandémie. Umelci pracujú o to viac, majú plné hlavy nových, zaujímavých nápadov a realizácií. V cykle 3 otázky pre…..nazrieme do zákulisia tvorby našich lokálnych autorov. Ako prvý nám povie o svojej práci vizuálny umelec Patrik Ševčík, ktorý sa venuje voľnej tvorbe a grafickému designu.   

V krátkom videu si môžete vypočuť jeho odpovede na nasledujúce otázky: 
Čomu ste sa venovali v uplynulom období?
Na čom aktuálne pracujete?
Čo plánujete v blízkej budúcnosti?  

Patrik Ševčík absolvoval doktorandské štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 2009. Vyštudoval odbor Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ateliér doc. Igora Bencu). V roku 2005 absolvoval študijný pobyt na Katedre grafiky Akadémii sztuk pięknych vo Varšave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent a vedúci  Ateliéru grafiky a vizuálnej tvorby a Ateliéru digitálnej a analógovej grafiky na Katedre grafiky FVU AU v Banskej Bystrici. V oblasti voľnej tvorby pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky v oblasti textovej inštalácie s využitím postkonceptuálnych princípov výtvarnej tvorby. Tiež využíva digitálnu tlač a pracuje s nájdeným prisvojeným predmetom. V poslednej dobe sa venuje hlavne sieťotlači a alternatívnej grafike. Zúčastnil som sa mnohých výstav v Portugalsku, Kanade, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Slovinsku …. V oblasti grafického dizajnu sa venuje tvorbe logotypov, corporate identity, dizajnu plagátov a publikácií…

3 OTÁZKY PRE… /EMÍLIU RIGOVÚ

Ako druhá nám povie o svojej práci umelkyňa, pedagogička a koordinátorka kabinetu rómskeho umenia a kultúry na UMB – Emília Rigová.

Emília Rigová sa vo vizuálne špecifických inštaláciách, performance a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá sociálnymi stereotypmi a politikou tela a rodu. S pochopením si všíma sociálne a etnické skupiny, ktoré boli v minulosti marginalizované a vymazávané z kolektívnej pamäti, venuje sa najmä prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

Posledné roky sa vo svojej vizuálnej tvorbe venuje otázke konštrukcie rómskej identity, apropriácii rómskeho tela v dejinách západnej kultúry. V roku 2012 vytvorila vlastné alter ego Bári Raklóri, pomocou ktorého prezentuje prepojenosť majoritného a minoritného sveta a kriticky nastoľuje otázky (ne)viditeľnosti rómskej kultúry a jej otlačkov v majoritnej kultúre.

Zúčastnila sa mnohých medzinárodných rezidenčných umeleckých pobytov a výstav, ktoré reflektovali rómsku kultúru či identitu. Svojimi aktivitami výrazne prispieva k zviditeľneniu rómskej kultúry, histórie a pôvodu Rómov a búra preddefinované stereotypné názory o Rómoch.
V krátkom videu si môžete vypočuť odpovede na otázky:
Čomu ste sa venovali v uplynulom období?
Na čom aktuálne pracujete?
Čo plánujete v blízkej budúcnosti?

Viac o jednotlivých projektoch:
EMÍLIA RIGOVÁ: Čohaňi z Koni Ajlend. After Bári Raklóri
https://kunsthallebratislava.sk/en/event/cohani-z-koni-ajlend
REVIVE/PURANO HANGOS
Oživení starých hlasů
https://www.artivistlab.info/253/revive-purano-hangos
Emília RIGOVÁ | KALE BALA PARNO MUJ
https://vimeo.com/512617783