/ 

3 OTÁZKY PRE…/PATRIKA ŠEVČÍKA

Kultúra a umelecký svet nezastal ani v čase pandémie. Umelci pracujú o to viac, majú plné hlavy nových, zaujímavých nápadov a realizácií. V cykle 3 otázky pre…..nazrieme do zákulisia tvorby našich lokálnych autorov. Ako prvý nám povie o svojej práci vizuálny umelec Patrik Ševčík, ktorý sa venuje voľnej tvorbe a grafickému designu.   

V krátkom videu si môžete vypočuť jeho odpovede na nasledujúce otázky: 
Čomu ste sa venovali v uplynulom období?
Na čom aktuálne pracujete?
Čo plánujete v blízkej budúcnosti?  

Patrik Ševčík absolvoval doktorandské štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 2009. Vyštudoval odbor Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ateliér doc. Igora Bencu). V roku 2005 absolvoval študijný pobyt na Katedre grafiky Akadémii sztuk pięknych vo Varšave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent a vedúci  Ateliéru grafiky a vizuálnej tvorby a Ateliéru digitálnej a analógovej grafiky na Katedre grafiky FVU AU v Banskej Bystrici. V oblasti voľnej tvorby pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky v oblasti textovej inštalácie s využitím postkonceptuálnych princípov výtvarnej tvorby. Tiež využíva digitálnu tlač a pracuje s nájdeným prisvojeným predmetom. V poslednej dobe sa venuje hlavne sieťotlači a alternatívnej grafike. Zúčastnil som sa mnohých výstav v Portugalsku, Kanade, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Slovinsku …. V oblasti grafického dizajnu sa venuje tvorbe logotypov, corporate identity, dizajnu plagátov a publikácií…

3 OTÁZKY PRE… /EMÍLIU RIGOVÚ

Ako druhá nám povie o svojej práci umelkyňa, pedagogička a koordinátorka kabinetu rómskeho umenia a kultúry na UMB – Emília Rigová.

Emília Rigová sa vo vizuálne špecifických inštaláciách, performance a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá sociálnymi stereotypmi a politikou tela a rodu. S pochopením si všíma sociálne a etnické skupiny, ktoré boli v minulosti marginalizované a vymazávané z kolektívnej pamäti, venuje sa najmä prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

Posledné roky sa vo svojej vizuálnej tvorbe venuje otázke konštrukcie rómskej identity, apropriácii rómskeho tela v dejinách západnej kultúry. V roku 2012 vytvorila vlastné alter ego Bári Raklóri, pomocou ktorého prezentuje prepojenosť majoritného a minoritného sveta a kriticky nastoľuje otázky (ne)viditeľnosti rómskej kultúry a jej otlačkov v majoritnej kultúre.

Zúčastnila sa mnohých medzinárodných rezidenčných umeleckých pobytov a výstav, ktoré reflektovali rómsku kultúru či identitu. Svojimi aktivitami výrazne prispieva k zviditeľneniu rómskej kultúry, histórie a pôvodu Rómov a búra preddefinované stereotypné názory o Rómoch.
V krátkom videu si môžete vypočuť odpovede na otázky:
Čomu ste sa venovali v uplynulom období?
Na čom aktuálne pracujete?
Čo plánujete v blízkej budúcnosti?

Viac o jednotlivých projektoch:
EMÍLIA RIGOVÁ: Čohaňi z Koni Ajlend. After Bári Raklóri
https://kunsthallebratislava.sk/en/event/cohani-z-koni-ajlend
REVIVE/PURANO HANGOS
Oživení starých hlasů
https://www.artivistlab.info/253/revive-purano-hangos
Emília RIGOVÁ | KALE BALA PARNO MUJ
https://vimeo.com/512617783

3 OTÁZKY PRE… /RASTISLAVA PODOBU

Práve dnes na DEŇ ZEME v cykle 3 OTÁZKY PRE…..nazrieme do zákulisia tvorby nášho domáceho umelca Rastislava Podobu. Jeho tvorba je úzko spätá práve s témou krajiny a kultúry lesného prostredia, ktoré rád a často navštevuje. Zaoberá sa tiež charakterom krajiny po stopách ľudí, čo vníma ako podnetný moment pre maľbu, kde procesy v krajine sú inšpiratívne pre procesy v samotnej maľbe.

Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD. – žije a tvorí v Banskej Bystrici. V rokoch 1990 – 1994 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave a neskôr, v rokoch 1996 – 2002 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru. Od roku 2009 do roku 2015 absolvoval externé doktorandské štúdium na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde momentálne pôsobí ako pedagóg.

V krátkom videu si môžete vypočuť odpovede na otázky:

Čomu ste sa venovali v uplynulom období?

Na čom aktuálne pracujete?

Čo plánujete v blízkej budúcnosti?

Viac o výstave: Rastislav PODOBA / LANDSCAN

3 OTÁZKY PRE… /JÁNA VIAZANIČKU
 
Ako ďalší v poradí nám odpovedá Ján Viazanička, ktorého výstava KRAJINA STREDU: JÁN VIAZANIČKA
je otvorená v Pretóriu (Námestie Štefana Moysesa 25) a predĺžili sme jej dobu trvania do 25. júla.
 
Ján Viazanička – absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. Venuje sa dokumentárnej fotografii, kurátorskej činnosti, organizovaniu kultúrneho života a ostatne aj archívu slovenskej fotografii. V roku 2017 si prevzal ocenenie Fotograf roka vyhlasované Stredoeurópskym domom fotografie. V roku 2016 získal druhé miesto v súťaži Slovak Press Photo v kategórii Svet umenia a bol nominovaný na Zlaté oko v Czech Press Photo v kategórii Ľudia, o ktorých sa hovorí. V súčasnosti žije a pracuje v Banskej Belej, Zvolene a všade tam, kde ho niečo inšpiruje. Jeho fotografický pohľad prináša často bizarný, inokedy úsmevný, no predovšetkým pravdivý záznam vizuálnej a kultúrnej identity dneška.
Viac o spomínanom projekte: https://www.dokumentmagazin.sk/o-projekte
 
 

 
3 OTÁZKY PRE… /MILANA HNÁTA
 
Ako ďalší v poradí nám odpovedá Milan Hnát, ktorý v súčasnosti pedagogicky pôsobí v Banskej Bystrici ako docent na Fakulta Výtvarných Umení AU v Banskej Bystrici(Katedra maľby).
doc. Milan Hnat, akad. maliar, ArtD. (1959)
1988 — absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre reštaurovania maľby.
2005 — ukončil doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore Výtvarné umenie, špecializácia Voľná výtvarná tvorba.
Venuje sa maľbe, kresbe, digitálnej grafike a fotografií.
 
➔Autorova charakteristika tvorby:
Vo svojej aktuálnej tvorbe pracujem predovšetkým v médiách maľby, kresby a digitálnej grafiky alebo fotografie. Vo svojej aktuálnej maliarskej tvorbe z posledných rokov sa zaoberám problémom kompozície, členenia a usporiadania priestoru. Meditatívne obrazy väčších formátov, vznikajú z pôvodne naratívnych predlôh, viacnásobnou digitálnou transformáciou a následnou maliarskou interpretáciou. Tvorba v oblasti digitálnej grafiky, rozširuje moje možnosti sebavyjadrenia. Tvoria ju figurálne a nefigurálne obrazové cykly a série. Vznikajú v procese digitálnej manipulácie buď s vlastnou kresbou, fotografiou alebo spracovaním prevzatej predlohy. Práca s digitálnym obrazom je pre mňa východiskom aj pre ďalšie výtvarné spracovanie v médiu maľby. V aktuálnej tvorbe sa objavuje v niektorých cykloch a sériách, kde vychádzam buď z vlastných kresieb alebo citovaných predlôh. Uvažujem v nich o vzťahu medzi rozpoznaním motívu a polohou stavebných elementov na obrazovej ploche. Využívam metódy komprimácie a zjednodušovania formy, až na prah rozpoznania motívu. Ide o proces digitálnej premeny, kedy sa naratívny aspekt námetu transformuje a „zneviditeľňuje“.
Milan Milan Hnát

V krátkom videu si môžete vypočuť odpovede na otázky:

Čomu ste sa venovali v uplynulom období?

Na čom aktuálne pracujete?

Čo plánujete v blízkej budúcnosti?