ANTON ČIERNY: SHENGENSKÝ PRACH

ANTON ČIERNY: SHENGENSKÝ PRACH

 / 

V rámci edukatívnej výstavy Ako na umenie…2 /príroda a krajina/ Vám predstavujeme dielo Shengenský prach (2007) od súčasného slovenského vizuálneho umelca Antona Čierneho (1963).

„Európska únia vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti medzi členskými štátmi. Jedným zo základných princípov jej spoločnej politiky v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc je solidarita a spravodlivosť nielen voči štátnym príslušníkom tretích krajín, ale aj k osobám bez štátnej príslušnosti…“ (MV SR). 

Dňom 21. decembra 2007 sa úsek štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou stal vonkajšou pozemnou hranicou schengenského priestoru. Autor v diele Shengenský prach poukazuje na problematiku sprísnenia hraničného režimu po vstupe Slovenska do shengenského priestoru a tým priamy, reálny dopad na pohraničné regióny a obyvateľov žijúcich v tejto oblasti, prevažne Rusínov. 1 006 mien obyvateľov obce Stužycyja, zapísaných v riadkoch vo forme ukrajinskej cyriliky, predstavujú nielen mená, ale i skutočné osoby s konkrétnymi ľudskými osudmi.

Autorský projekt Shengenský prach pozostáva tiež z videoperformancie, kedy sa Čierny pohybuje na ukrajinsko-slovenskej štátnej hranici, smerom k ukrajinskej obci Stužycyja a súčasne vyhlasuje v pravidelných intervaloch cez megafón všetkých 1006 mien jej obyvateľov. Dielo je „symbolickým aktom proti politike marginalizácie menšín, v tomto prípade Rusínov, ktorá nie je schopná začleniť ich práva do globálnych politických riešení…“

Anton Čierny pôsobí na výtvarnej scéne od začiatku 90. rokov minulého storočia. Vo svojej tvorbe orientovanej na oblasť sochárstva a intermédií sa venuje aktuálnym spoločenským problémom vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu miestu, času, udalosti, ako i témam intímnych osobných vzťahov. Autor aktuálne pôsobí ako vedúci Katedry intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Viac o autorovi a diele Shengenský prach si vypočujte v krátkom videu kurátorky a galerijnej pedagogičky Martiny Martincovej.