Botanizujeme v záhrade Skuteckých / PREDNÁŠKA

Botanizujeme v záhrade Skuteckých / PREDNÁŠKA

 /  Vila Dominika Skuteckého

V rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad a festivalu Prvý človek bol umelec 6_ZÁHRADA

Pozývame na PREDNÁŠKU Eleny Martincovej 
Botanizujeme v záhrade Skuteckých
3. 6. 2022 / piatok o 17:00, Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

Prednáška a exkurzia v  záhrade, ktorá bola životným priestorom aj inšpiráciou pri umeleckej tvorbe troch generácií umelcov a do dnešných čias nesie záhrada samotná, aj diela ňou inšpirované posolstvo o vzťahu človeka – umelca  k prírode a k svojmu bezprostrednému životnému prostrediu.

RNDr. Elena Martincová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po jej ukončení nastúpila na pozíciu botaničky do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, kde spravovala botanickú zbierku a realizovala výskum zameraný na flóru  okolia Banskej Bystrice a stredoslovenského regiónu.  V rokoch 2002 – 2009  vyučovala na Katedre biológie a ekológie  Univerzity Mateja Bela didaktiku biológie, dendrológiu a muzeológiu. V súčasnosti pôsobí v Stredoslovenskom múzeu ako vedúca oddelenia odbornej správy zbierkových predmetov a metodička pre múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vstupné 2 eura.

Študenti a učitelia umeleckých škôl VSTUP VOĽNÝ.

Srdečne pozývame!

Podujatie organizujeme v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 6 s podtitulom ZÁHRADA, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.