Camera obscura

Camera obscura

 / 

Camera obscura

Na tvorivej dielni sa návštevníci na chvíľu prenesú do improvizovaného fotoateliéru, kde si vyskúšajú klasický technický postup vyvolávania fotiek pomocou vývojky, vody a ustaľovača. Princíp camery obscury (dierkovej komory) ľudia poznali už niekoľko storočí pred našim letopočtom a neskôr ho dokázali využiť pri vynájdení a zdokonaľovaní fotoaparátu v 19. storočí.

Fotogram

Tvorivá dielňa predstavuje techniku fotenia bez fotografického optického prístroja, rozvinutú od druhej polovice 19. storočia. Žiaci sa na chvíľu prenesú do improvizovanej fotokomory a vyskúšajú si experimenty so zachytávaním obrazu priamo na fotografický papier. Vytvoria si tieňové kompozície tak, že na neexponovaný fotopapier poukladajú niekoľko rôzne priesvitných predmetov. Po nasvietení papiera – odfotení, si žiaci klasickým spôsobom fotku vyvolajú. Vyvolanú fotografiu si môžu zobrať so sebou.

Praktické informácie: 
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Program realizujeme s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov.

Trvanie aktivity: 60 – 90 min.
Optimálny počet do 15 žiakov