Čítanie v ateliéri

Čítanie v ateliéri

 /  Vila Dominika Skuteckého

Aktivita je inšpirovaná spomienkami maliarovho vnuka Petra Karvaša zaznamenanými v autobiografickom románe V hniezde. Na poschodí bývalej rodinnej vily si návštevníci vypočujú pútavé čítanie o tajomnom ateliéri starého otca – Dominika Skuteckého. Podobne ako vnuk Peter aj oni spoznajú, ako voňajú olejové farby či terpentín. Následne si nakreslia vlastné obrázky inšpirované čítaným slovom, prípadne obrazmi v ateliéri.

Praktické informácie:

Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Program realizujeme s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov.

Trvanie aktivity: 60 min.

Optimálny počet: do 20 – 25 žiakov