Konce a začiatky krajinomaľby / prednáška

Konce a začiatky krajinomaľby / prednáška

 /  Bethlenov dom

Prednáška maliara Rastislava Podobu ponúka individuálny interpretačný  pohľad na vybrané  vývojové  fázy krajinomaľby. Tematizuje environmentálne aspekty obrazu a obraz krajiny cez pojem ideálna, krízy a dobového kontextu. 

Rastislav Podoba (1975) patrí k strednej generácii slovenských umelcov, v médiu maľby sa programovo venuje skúmaniu “priestoru na pomedzí reprezentácie a abstrakcie” (M. Šedík). Vyštudoval VŠVU v Bratislave, za svoju tvorbu získal niekoľko významných ocenení na Slovensku i v zahraničí, jeho tvorba je zastúpená v zbierkach slovenských zbierkotvorných inštitúcií. Od roku 2002 pedagogicky pôsobí na FVU Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde od r. 2014 vedie Otvorený ateliér na katedre maľby.

 

Vstup voľný.

 

Srdečne pozývame!

Vstup do Stredoslovenskej galérie bude možný len pre osoby s kompletným očkovaním.

Ďakujem návštevníkom že rešpektujete dané nariadenia. 

Podujatie sa koná v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 5, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.