Letné aktivity pre deti ARS et AMOR

Letné aktivity pre deti ARS et AMOR

Verejnosť  /  Vila Dominika Skuteckého

Zažite s nami leto v galérii!

Stredoslovenská galéria aj toto leto pripravuje pre deti vo veku 6 – 11 rokov týždenný cyklus zaujímavých a tvorivých aktivít, a to v dvoch júlových termínoch ( 8. – 12. júla alebo 15. – 19. júla 2024).

Vďaka tohtoročnej téme Príroda a my budú deti skúmať a poznávať prírodu a potrebu jej ochrany cez rôznorodé zábavné tvorivé aktivity.

Deťom aj tento rok ponúkneme rôzne zaujímavé animačné hry a aktivity. Dozvieme sa viac o prírode a jej variabilite, základných princípoch a zákonitostiach, o vplyve človeka na životné prostredie, presahoch ľudskej činnosti do prírody a následne hľadaní riešení a možností prispôsobenia sa už pretrvávajúcim i blížiacim sa klimatickým zmenám.

Pozrieme si aktuálne výstavy Stredoslovenskej galérie a veľa času budeme tráviť vonku – v malebnej záhrade vily Skuteckých a na rôznych miestach v meste i v prírode. Inšpirovaní umením, zážitkami a vlastnou tvorbou spoznáme nové veci a zaujímavo a aktívne prežijeme spoločne strávený čas. Naším mottom bude životné heslo maliara Dominika Skuteckého Ars et Amor – umenie a láska, v ktorého vile a záhrade sa bude väčšina letných aktivít odohrávať.

Jeden deň plánujeme aj výlet v okolí Banskej Bystrice, kedy zapojíme naše tvorivé a mozgové bunky.

Rozmanité zábavné workshopy galerijných pedagogičiek Stredoslovenskej galérie a externých lektorov v kombinácii s malou skupinkou do 12 účastníkov deťom ponúknu nezabudnuteľné letné zážitky.

Na konci podujatia si deti odnesú svoje umelecké diela z celého týždňa (kresby, grafiky, ..) a prekvapenie, ktorý si sami autorsky vyrobia a budú môcť prakticky využívať.

Na konci tvorivého týždňa nás čaká vernisáž našich umeleckých diel mladých nádejných umelcov pre pozvaných (aj rodinných) hostí.

////////

 

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Termín: 2 turnusy – 1) 8. – 12. júl 2024; 2) 15. – 19. júl 2024

Program prebieha každý deň od 9:00 do 16:00, deti je možné privádzať od 8:30 a odvádzať do 16:30 hod.

Miesto: Vila Dominika Skuteckého so záhradou, Horná 55; Bethlenov dom, Dolná 8; Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

Vek detí: 6 – 11 rokov (deti od 6 rokov po absolvovaní 1. ročníka ZŠ)

Cena: 115,- € / zahŕňa poistenie, obed, materiál na tvorivé aktivity a iné náklady na program

 

Prihláška dieťaťa na letné aktivity Stredoslovenskej galérie 2024

Čestné vyhlásenie a informovaný súhlas rodiča / zákonného zástupcu – prosím prineste podpísaný v prvý deň začatia podujatia (8. alebo 15. 7. 2024)

 

Neváhajte a prihláste sa čo najskôr, ideálne do 15. júna 2024, počet miest je obmedzený kapacitou 12 detí na jeden turnus.

Viac informácií a prihlasovanie – galerijné pedagogičky Martina Martincová a Zuzana Medzihorská ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527)

 

Tešíme sa na vás!

 

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.