Maľovanie v záhrade

Maľovanie v záhrade

 /  Vila Dominika Skuteckého

V letných mesiacoch realizujeme tvorivú dielňu v záhrade rodinnej vily Dominika Skuteckého inšpirovanú spomienkami maliarovho vnuka Petra Karvaša zaznamenanými v autobiografickom románe V hniezde. V príjemnom prostredí záhrady si účastníci vypočujú pútavé čítanie z tohto diela, ktoré odhalí tajomstvá záhrady v čase Karvašovho detstva. Vlastné predstavy podporené čítaním a pobytom v záhrade môžu deti následne preniesť kresbou alebo maľbou na papier.

Praktické informácie:

Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Program realizujeme s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov.

Trvanie aktivity: 60 min.

Optimálny počet: do 20 – 25 žiakov.