Po stopách Dominika Skuteckého

Po stopách Dominika Skuteckého

 / 
 
Stredoslovenská galéria so sídlom v Banskej Bystrici organizuje “POTULKY MESTOM MILOVNÍKOV HISTÓRIE A UMENIA“.
Tento rok sme sa pri tejto príležitosti rozhodli širšej verejnosti predstaviť najväčšieho výtvarného umelca pôsobiaceho v meste pod Urpínom – Dominika Skuteckého.
 
/Program/
Stretneme sa v piatok 27. septembra o 16:30 pri Kostole Sv. Alžbety na konci Dolnej Ulice, kde sa pod vedením sprievodcu Jozefa Ďuriančika vydáme po stopách Dominika Skuteckého a miestach, ktoré boli s jeho životom úzko späté.
V roku 1885 prichádza umelec prvý krát do Banskej Bystrice, rodného mesta jeho manželky Cecílie Lowy. Jej rodičia bývali na dnes už neexistujúcej Sládkovičovej ulici, kde sa rodina dočasne ubytovala a privítala príchod nového člena rodiny.
Od miesta nášho stretnutia pokračujeme ulicou Janka Kráľa vedľa mestského parku, ktorý zachytil majster palety v impresionistickom slohu. Pokračovanie hľadania stôp umelca privedie skupinu na koniec Lazovnej ulice do Medeného hámra, v ktorom Skutecký vytvoril 63 nezabudnuteľných obrazov. Z Medeného hámra prejdeme opačnou stranou Lazovnej ulice na dnešné Námestie SNP, ktoré sa stalo symbolom umelcovej tvorby v tzv. benátskom štýle.
 
Obraz Trh v Banskej Bystrici poznajú ľudia prostredníctvom poštovej známky po celom svete. Videli ste ho, ale po zreštaurovaní? Aj táto možnosť sa Vám naskytne, pretože z námestia SNP, budú smerovať naše kroky na Hornú ulicu č. 55, kde sa nachádza rodinná vila Skuteckých. Práve tu majster so svojou rodinou prežíval chvíle radosti a vytváral diela, ktoré sú pokladom výtvarnej tvorby na Slovensku. Rodinná vila sa premenila na Stálu expozíciu Dominika Skuteckého, kde Vás čakajú zreštaurované obrazy slávneho majstra a novootvorená výstava venovaná synovi Alexandrovi – Architekt Alexander Skutecký (1883 – 1944). 
 
Jozef Ďuriančík
 
//////////
 
Dátum: 27. 9. 2019 o 16:30
Zraz účastníkov: pred Kostolom Sv. Alžbety /na konci Dolnej ulice/ o 16:30
Sprievodca: Mgr. Jozef Ďuriančik
 
Vstup na podujatie je voľný!
 
Pozývame!
 
Podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrický samosprávny kraj a v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Central Slovakia.