SPOLU V GALÉRIÍ / Raz toto všetko bude Vaše

SPOLU V GALÉRIÍ / Raz toto všetko bude Vaše

 /  Pretórium

Rodiny s deťmi pozývame na workshop k aktuálnej výstave Raz toto všetko bude Vaše.
Návštevníci spoznajú ekologický kreslený humor z čias československej normalizácie v tvorbe významného slovenského karikaturistu Fera Jablonovského, ako i umeleckú reakciu v dielach ďalších umelcov. 

Na deti čakajú rôznorodé tvorivé aktivity, vďaka ktorým budú cez dobové kreslené vtipy uvažovať o súčasných ekologických a spoločenských problémoch, ktoré sa nás priamo alebo nepriamo dotýkajú, a uvedomia si nevyhnutnosť rešpektujúceho prístupu k životnému prostrediu. Súčasne sa oboznámia s možnosťami a tvorbou karikatúry a pokúsime sa vytvoriť si svoje vlastné návrhy na dané témy.
 

SPOLU V GALÉRII je program zážitkových tvorivých dielní k aktuálnym výstavám Stredoslovenskej galérie, ktorý ponúka deťom a ich rodičom (alebo starým rodičom) možnosť kvalitného trávenia spoločného voľného času, a to raz mesačne v priestoroch historických budov galérie v širšom centre mesta.

///

Vstupné 1,- euro / osoba
Kontakt a nahlasovanie: [email protected], 048 470 16 24, 0917 294 527
Workshop je určený pre deti od 7 rokov a dospelý sprievod. 

Príďte stráviť čas s Vašimi deťmi, aktivity sú koncipované ako spoločná tvorivá činnosť detí a dospelých.

Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Rodič alebo dospelý sprievod je za dieťa zodpovedný.
 
Tešíme sa na Vás!