Emil Makovický

Výstava Emil Makovický (1908-1986) – výber z tvorby, je usporiadaná pri príležitosti 101. výročia narodenia umelca, ktorý sa stal známym predovšetkým ako ilustrátor populárneho detského časopisu „Slniečko“ a ako ilustrátor knižničných publikácií. Veľkú časť svojej tvorby venoval zachyteniu a idealizácii krásy slovenskej krajiny v maľbe. Podstatnú zložku výstavy predstavujú reprezentatívne diela tohto okruhu z majetku Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici a Galérie […]
11. februára 2009 – 31. marca 2009
Autor Kurátor
Katarína Szmudová

Výstava Emil Makovický (1908-1986) – výber z tvorby, je usporiadaná
pri príležitosti 101. výročia narodenia umelca, ktorý sa stal známym predovšetkým
ako ilustrátor populárneho detského časopisu „Slniečko“ a ako ilustrátor
knižničných publikácií. Veľkú časť svojej tvorby venoval zachyteniu
a idealizácii krásy slovenskej krajiny v maľbe.

Podstatnú zložku výstavy predstavujú
reprezentatívne diela tohto okruhu z majetku Stredoslovenskej galérie
v Banskej Bystrici a Galérie umelcov Spiša v Spišskej novej Vsi.
Niekoľko diel z oblasti voľnej kresby a ilustrácií rozširuje pohľad
na rozsah tvorivej škály Emila Makovického.

Súčasťou vernisáže  bude slávnostná prezentácia monografie
umelca, ktorú pripravilo Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine.