Grafika (recyklácie)

Grafika (recyklácie)

Štátna galéria v B. Bystrici premiérovo pripravila veľkú prierezovú výstavu významného predstaviteľa našej postmodernej voľnej grafickej tvorby Igora Bencu. Realizuje ju v rámci svojej dlhodobej dramaturgie výstavného programu, kde venuje pozornosť aj pravidelným samostatným výstavám slovenských grafikov. Autor pochádza z Topoľčian, kde sa narodil v roku 1958. Vyštudoval VŠVU v Bratislave u prof. Albína Brunovského […]
22. novembra 2006 – 17. decembra 2006
Autor Kurátor
Alena Vrbanová

Štátna galéria v B. Bystrici premiérovo pripravila veľkú prierezovú
výstavu významného predstaviteľa našej postmodernej voľnej grafickej
tvorby Igora Bencu. Realizuje ju v rámci svojej dlhodobej dramaturgie
výstavného programu, kde venuje pozornosť aj pravidelným samostatným
výstavám slovenských grafikov.

Autor pochádza z Topoľčian, kde sa narodil v roku 1958. Vyštudoval
VŠVU v Bratislave u prof. Albína Brunovského v rokoch 1981 – 1987. Od
roku 1990 pedagogicky pôsobí na  UKF v Nitre, od roku 2001 na
Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v B. Bystrici. V roku 1998
habilitoval za docenta na VŠVU v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí vo
funkcii dekana FVU AU v B. Bystrici