KOŠICKÁ MODERNA – Eugen Krón a jeho škola

Výstava pripravená pri príležitosti 130. výročia narodenia významného grafika a pedagóga, Eugena Króna sa zameriava na jeho najplodnejšie a najtvorivejšie obdobie, kedy našiel svoj štýl a témy, ktoré neskôr rozvíjal po celý život. Náhodná zastávka v Košiciach sa stretnutím s fenomenálnym riaditeľom Východoslovenského múzea Josefom Polákom zmenila na vyše sedemročný pobyt. Polákovou zásluhou tu založil svoju kresliarsku školu, z ktorej vyšlo […]
25. apríla 2012 – 3. júna 2012
Autor Kurátor
Helena Němcová, Miro Procházka

Výstava pripravená
pri príležitosti 130. výročia narodenia významného grafika a pedagóga,
Eugena Króna sa zameriava na jeho najplodnejšie a najtvorivejšie obdobie,
kedy našiel svoj štýl a témy, ktoré neskôr rozvíjal po celý život. Náhodná
zastávka v Košiciach sa stretnutím s fenomenálnym riaditeľom
Východoslovenského múzea Josefom Polákom zmenila na vyše sedemročný pobyt.
Polákovou zásluhou tu založil svoju kresliarsku školu, z ktorej vyšlo
množstvo výtvarníkov. Medzi najvýznamnejších patria Koloman Sokol, Ľudovít
Feld, Július Jakoby, Béla Nemessányi-Kontuly, Juraj Collinásy, Imrich Oravecz a
Jozef Fabini. Na základe tunajšej kvalitnej prípravy Kolomana Sokola
a Bélu Kontulyho neskôr prijali na pražskú výtvarnú akadémiu. Koloman
Sokol sa následne stal zakladateľom mexickej grafiky a po vojne vychoval
rad slovenských grafikov. Béla Kontuly zas podobne vplýval na poslucháčov
budapeštianskej Akadémie výtvarných umení.

Prehľad zostavený
z množstva  grafických listov a kresieb, ako aj 15 plagátov,
kladie dôraz na ducha týchto čias. V prvom rade je to prechod Eugena Króna
od secesných intímnych a realistických sociálnych motívov k symbolickému
podaniu abstraktného, univerzálneho ľudstva, vzišlého z ruín vojny
a vzdialeného priemyselnej revolúcii. Väčšina plagátov dokladá Polákovo
úsilie o mapovanie každého výstavného počinu, ako aj vysokú grafickú
úroveň a politickú angažovanosť tvorcu. Napokon príklad najznámejších
žiakov priblíži náplň kresliarskej školy zameranú najmä na portrét, akt,
krajinu a kompozíciu.

Diela pochádzajú
predovšetkým zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, doplnené
o práce z Považskej galérie umenia v Žiline, Šarišskej galérie
v Prešove a košického Múzea Vojtecha Löfflera a od súkromných
majiteľov. Návštevníci takisto budú mať možnosť po prvý raz uvidieť dobové
dokumenty spojené s činnosťou Krónovej školy zapožičané zo spisového
archívu Východoslovenského múzea.