Na vlastnú zodpovednosť

Jana Kapelová (1982)  absolvovala štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V priestore room 19_21 prezentuje samostatnú výstavu, ktorá uzatvára cyklus autorských projektov s témou Telo a telesnosť, prebiehajúcich v galérii od februára 2008. Projekt s názvom „Na vlastnú zodpovednosť“ predstavuje aktuálnu video sériu, zobrazujúcu autorkine performance, realizované vo verejnom priestore. Za spoločný menovateľ prezentovaných […]
26. februára 2009 – 12. apríla 2009
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Jana Kapelová (1982)  absolvovala štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V priestore room 19_21 prezentuje samostatnú výstavu, ktorá uzatvára cyklus autorských projektov s témou Telo a telesnosť, prebiehajúcich v galérii od februára 2008.

Projekt s názvom „Na vlastnú zodpovednosť“ predstavuje aktuálnu video sériu, zobrazujúcu autorkine performance, realizované vo verejnom priestore. Za spoločný menovateľ prezentovaných minisituácií, ktorých hlavnou aktérkou je samotná umelkyňa,  môžeme považovať osobný zážitok jej súkromného dobrodružstva, spojený s vedomým  vyhľadávaním rizika na úrovni fyzického tela. Takéto adrenalínové skúsenosti, asociačne previazané na spomienky z autorkinho detstva, slúžia ako návody na intenzívne uvedomenie si existencie v bezprostrednom životnom priestore society, modelovanej ekonomikou zážitku.

Vo videoperformance Návšteva, 2008,  autorka vychádza po lešení na strechu 13 poschodového paneláku, na „návštevu“ do výťahovej šachty, ktorá jej v  detstve  svojim unimobunkovým vzhľadom pripomínala malý domček. Jednotlivé vizuálne sekvencie postupného stúpania po lešení sníma statická kamera, pričom pointa scény je zastúpená jediným vloženým zvukom – tónom bytového zvončeka.

Každé z prezentovaných  videí je „fragmentom“, ktorý v náväznosti na ostatné dotvára kompaktný neukončený celok. Výsledné videoperformance zachytávajú efemérnosť zážitkov, akýsi druh súčasného fetiša, predmetnú spojitosť s precítením existencie.