Natural Collection

Výstava mladej slovenskej fotografky M. Hurňanskej (1977) prezentuje výber z jej tvorby od absolvovania štúdií maľby na FVU AU v B. Bystrici u prof. F. Hodonského v r. 2002 a fotografie na VŠVU v Bratislave u doc. Ľ. Stacha v r. 2004. Pôvodný záujem o maľbu sa pretavil neskôr aj do tvorby fotografie, najmä v maliarskom videní a výraze. […]
2. marca 2006 – 9. apríla 2006
Autor Kurátor
Zuzana Spišiaková

Výstava
mladej slovenskej fotografky M. Hurňanskej (1977) prezentuje výber z jej
tvorby od absolvovania štúdií maľby na FVU AU v B. Bystrici u prof. F.
Hodonského v r. 2002 a fotografie na VŠVU v Bratislave u doc. Ľ. Stacha
v r. 2004. Pôvodný záujem o maľbu sa pretavil neskôr aj do tvorby
fotografie, najmä v maliarskom videní a výraze. Výstava predstaví tvorbu
autorky z  r. 2002-2006, vrátane premiérovo uvedených diel a DVD
projekcií, ktoré vznikli zo statických fotografických snímok ešte počas
štúdia na VŠVU.
        Hurňanská
tvorí v oblasti postfotografie a jej rozhrania s manipulovanou
digitálnou tlačou. Nosnými témami autorky sú človek, miesto, telesnosť
verzus duchovné prežívanie reality, ako aj prvky osobnej mytológie. Cez
zobrazenie tela vyjadruje rešpekt pred samotnou podstatou a povahou
existencie. Miesta a krajina sú východiskom pre montované kompozície
plné poeticko – snových momentov a vízií. Interes o telesné reprezentujú
inscenované pohľady na detaily tela (Chytačky, 2003-06, Maľovaný kĺb,
2005
). V cykle Zvečneniny II., 2004, ktorý pôsobí azda
najviac maliarsky, tematizuje autorka fenomén domova a silného
emotívneho vzťahu k nemu. K tejto téme potom  odkazuje aj cyklus krajín
konfrontovaných s fiktívnymi, symbolicky pôsobiacimi dotykmi autorky
Nedotýkajte sa obrazov, prosím (2005-2006)
.