Obnovená krása ikon

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici predstavuje výstavu Obnovená krása ikon, ktorá v povianočnom čase prináša divákom atmosféru východnej spirituality a pohľad na filozofiu byzantského výtvarného prejavu. Ikony sú posvätné obrazy. Písanie ikon je vlastne modlitba. Počas tvorby vedie ikonopisec duchovný dialóg s osobou, ktorú zobrazuje. Písanie ikôn podlieha prísnym pravidlám, po stránke technologickej, ale aj […]
13. januára 2009 – 8. februára 2009

Stredoslovenská
galéria v Banskej Bystrici predstavuje výstavu Obnovená krása ikon, ktorá v povianočnom čase prináša divákom
atmosféru východnej spirituality a pohľad na filozofiu byzantského výtvarného prejavu.

Ikony sú posvätné obrazy. Písanie ikon je vlastne modlitba.
Počas tvorby vedie ikonopisec duchovný dialóg s osobou, ktorú zobrazuje. Písanie
ikôn podlieha prísnym pravidlám, po stránke technologickej, ale aj obsahovej so
všetkými symbolikami,  farbami,  motívmi a gestikuláciou zobrazených osôb.

Výstava prezentuje Ikonostas zo zbierok Zemplínskeho múzea
v Michalovciach, ktorý je príkladom rokokového ikonostasu z 18. storočia. Jedná
sa o súbor tridsiatich ikôn, ktoré tvoria štyri rady ikonostasu, zobrazujúcich
Krista, Bohorodičku a svätých.

Súbor tridsiatich ikon zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach
je typickým príkladom presahovania a miesenia technológie ale i slohov na
východe Slovenska. Po stránke slohovej to je patrné v rokokovej plastickej
výzdobe tvoriacej rámovanie ikôn, ako i v realistickejšom poňatí malieb. V
technológii zas nahradením tempery rozšírenejšou a vtedy už používanejšou
technikou olejomaľby, hoci podložka ešte zostala v tradičnom ponímaní. Jedná sa
o mäkké drevo v hrúbke 1,5 až 3 cm. Okraje ikôn, ktoré tvorí rezba, sú
zlátené na červenom polimente s klasickým kriedovým podkladom.