Patrik Illo / Dizajn (rýchleho) času, …Ešte väčší klamár

Patrik Illo (1973) je predstaviteľ súčasného vizuálneho umenia a rešpektovaný sklársky dizajnér. Popri umeleckej práci pedagogicky pôsobí a vedie ateliér skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako dizajnér pracoval pre mnohé renomované sklárske firmy. Je laureátom viacerých cien udeľovaných za dizajn, ako aj finalistom ceny Oskára Čepana za rok 2007. Komorná výstava v priestoroch Bethlenovho domu […]
7. decembra 2011 – 19. februára 2012
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Patrik Illo (1973) je predstaviteľ súčasného vizuálneho umenia a rešpektovaný sklársky dizajnér. Popri umeleckej práci pedagogicky pôsobí a vedie ateliér skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako dizajnér pracoval pre mnohé renomované sklárske firmy. Je laureátom viacerých cien udeľovaných za dizajn, ako aj finalistom ceny Oskára Čepana za rok 2007.

Komorná výstava v priestoroch Bethlenovho domu v Banskej Bystrici predstavuje Illovu dizajnérsku a voľnú umeleckú tvorbu realizovanú v skle. Výstava je komponovaná v dvoch celkoch s podtitulmi Dizajn (rýchleho) času a …Ešte väčší klamár.  

 Sklárska dizajnérska tvorba Patrika Illa je charakteristická rešpektovaním funkčnosti, tvarovým minimalizmom, eleganciou čistých línií, ale aj hľadaním možností a hraníc tvaroslovia, ktoré prekonávajú technické bariéry. To, čo dodáva jeho dizajnérskej tvorbe charakteristický autorský rukopis je predovšetkým vtip a hravosť, ktoré povzbudzujú k premýšľaniu a tým sa jeho návrhy často ocitajú na hranici voľného umenia. Pre Illa ako dizajnéra je však rovnako ako  tvar a estetická forma dôležitá funkcia navrhovaného predmetu a technická dokonalosť zohľadňujúca potreby užívateľa jeho sklenených pohárov, misiek, karáf či váz. Výstavný celok Dizajn (rýchleho času) prezentuje výber súprav a kolekcií, ktoré Illo  navrhol za posledných 10 rokov pre prestížne domáce a zahraničné sklárske firmy /RONA a.s., Lednické Rovne (SR), MOSER (CZ), KHS KROSNO S.A. (PL), KVĚTNA(CZ) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING (CZ)/. Výber dopĺňajú prototypy súkromných autorských dizajnových kolekcií, ktoré sú inšpirované rôznymi historickými udalosťami, kultúrnymi situáciami, ale aj filmom či samotnými procesmi sklárskej práce. Všetky sklenené návrhy sú inštalované jednotlivo v chronologickom slede, vytvárajúc horizontálnu líniu meniacich sa tvarov.

V  oblasti  voľnej tvorby autor v  minulosti spracovával rôzne materiály –  kožu, textil, plyš a vytváral vtipné, inteligentne zneisťujúce objekty a inštalácie, ktorých pôvod pochádzal práve z utilitárneho dizajnérskeho prostredia (oblečenie, hračky, športové pomôcky). Tu však pracoval opačne a narúšal pôvodnú funkciu týchto predmetov. Od roku 2009 začal v oblasti voľnej tvorby intenzívnejšie uplatňovať hutnícky voľne tvarované a liate sklo, z ktorého vytvára priestorové objekty a inštalácie.

Najnovšie  inštalácie a objekty zo skla predstavené v časti výstavy nazvanej Ešte väčší klamár sú charakteristické istou dávkou latentnej naratívnosti a prítomnej telesnosti. Zvyčajne vznikajú hromadením a násobením  skleneného objektu príbuzného tvaru, ktorý je obohatený o istý cudzorodý prvok, napríklad umelý dámsky opätok, alebo naopak pôvodne biologický materiál ako sú vlasy. Kombinácie týchto materiálov, tvarov a farebnosti vytvárajú isté dramatické napätie. Hoci sa svojim neurčitým tvarom a formou vzďaľujú od predmetného  sveta viac ako Illova predchádzajúca voľná tvorba, o to hlbšie sa približujú k subjektu, nazerajúc do jeho archaického vnútra, inštiktov a pudov.

 

Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.