Stála expozícia Stana Filka v SSG, Časť prvá: Ján Ballx, HOB

Prvá časť Stálej expozície Stana Filka v SSG.
21. marca 2018 – 3. júna 2018
Vernisáž výstavy 20. 3. 2018 o 17.00
Autor Kurátor
Mira Keratová

Pozývame Vás na prvú časť Stálej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii s názvom HYDROZOA.

SSG vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy tohto neoavantgardného umelca generácie 60. rokov. Nový formát trvalej expozície realizujú pozvaní autori v reakcii na Filkovu tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017. Autorom aktuálnej prvej časti expozície s názvom HOB je Ján Ballx.

HOB
„Život cítime akosi mimo smrť. Aj záhrobie je mimozemské. V hrobe sme pod zemou a všetok ostatný priestor je MIMO-ZEM-STAN. Mimo-iného je viac nových dimenzií a nezachytiteľná skúsenosť s konečnosťou bytia a nekonečnosťou zodpovednosti. Aj príležitosťou k bezpodmienečnej pohostinnosti. Cítiť sa hosťom v Stredoslovenskej galérii je mi nesmiernou cťou, som tu, pozývam a vítam v nej Stana Filka, ktorý zomrel, ale jeho umelecké ostatky sú uložené aj tu, dajú sa vidieť a cítiť živo. Cítenie druhého je akoby zrkadlová ilúzia. To potvrdzujú napríklad experimenty s vcítením, aj detské dysortografické produkcie. HOB je aj videný BOH v tvári toho druhého; všetko je naopak, aj v doslovne optickom zmysle. Definujeme seba podľa druhého – obrátene v radikálnej etickej (a)symetrii vzťahu k tomu pred nami; jeho dávame hore, my sa chceme držať dole. 72 je empatický priemet iniciál hostiteľa SF. Okrem ďaľších významov je to aj počet babylonských jazykov, počet mien Boha, vnútorný uhol pentagramu… čosi nad-prirodzené. Vidieť je cítiť. Byť v kontakte s tou najbazálnejšou cestou. Cez fotóny odrazených lúčov svetla novorodenec prijíma obraz tváre matky (prvého človeka) ako počiatok seba a umrlec zatvára oči – bránu na konci svetla, svoj stan otvorený zo všetkých strán.“
Ján Ballx

HYDROZOA
je názov pre prastaré živočíchy Polypovce, medzi ktoré sa zaraďujú napríklad niektoré takzvane biologicky nesmrteľné druhy medúz. Je to aj názov nového formátu permanentnej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii, ktorého neohraničené trvanie a premenlivá povaha je vyjadrená delením programu na časti (jednotlivé dočasné výstavy, autorské projekty, intervencie a i.). Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017.

SSG vlastní rozsiahlu zbierku Filkových diel archívnej a projektovej povahy. Trvalá expozícia S. Filka HYDROZOA ale nie je koncipovaná tradične ako uzavretá a ukončená expozícia autora resp. zbierky, ktorá by bola dlhodobo vystavená v konkrétnej finálnej podobe, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. Projekt je realizovaný pozvanými autormi, ktorí individuálne reagujú na Filkovu tvorbu, komponujú ju do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne autorské projekty. Prvotnou ideou je rozširovať poznanie o Filkovom diele cez zaangažovanie súčasných umelcov alebo teoretikov, ktorí nad ním budú bádať, aktualizovať ho v nových súvislostiach a predstavovať ho verejnosti v nečakaných podobách. V roku 2018 bude expozícia prezentovaná v troch sériách, ktorých autormi sú: Ján Ballx; František Demeter a Tomáš Džadoň; Sarah Jones. Na tieto časti budú v budúcnosti nadväzovať ďalšie pokračovania, ktoré sa budú líšiť nielen konceptuálne, ale aj vizuálne, vždy na inej úrovni komunikujúc s Filkovým dielom.

Širší koncept expozície je zasadený do kontextu inštitucionálnej kritiky, ktorá od 60. rokov 20 st. kriticky komentuje ideológie a mocenské štruktúry ovplyvňujúce cirkuláciu umenia, politiku výstav a diskusií o umení prebiehajúcich na inštitucionálnej úrovni. Verejné zbierkotvorné inštitúcie sú dnes častým miestom korunovácie umelcov ako komerčných celebrít či hviezd, obvykle v rámci formátov retrospektívnych výstav. Múzeá a galérie sú už skôr len zriedkavo experimentálnymi platformami, stávajú sa skôr miestami luxusných dizajnových produkcií s dobre štrukturovaným verejným programom; často takpovediac vyhladzujú veľké provokatívne myšlienky predkladaného umenia tak, aby obstáli v strednom prúde, nezostávali príliš konfrontačné a boli ľahko metabolizovateľné najmä cieľovou strednou vrstvou. Umelecké inštitúcie a verejné zbierky sú často naviazané na požiadavky umeleckého trhu, konzumné mechanizmy, investičné stratégie a vôbec sú zasiahnuté celkovou komodifikáciou a monetarizáciou sveta i umenia. Tieto okolnosti ovplyvňujú nielen umeleckú produkciu, ale aj jej reprezentáciu. Vo volaní po reformácii, resp. regenerácii umeleckých inštitúcií a prehodnotení politicko-ekonomických aspektov ich fungovania, ponúka SSG ikonoklastický formát svojej stálej expozície Stana Filka HYDROZOA, zameraný nie na marketingovú hodnotu diela, ale naopak na rozširovanie poznania o ňom a redukciu role umeleckého objektu. Program kurátorských a autorských výstav je komponovaný v spolupráci s pozvanými hosťami.
Mira Keratová

STANO FILKO (1937-2015) je slovenský neoavantgardný umelec generácie 60. rokov, známy najmä tvorbou totálnych inštalácií a prostredí. Medzi jeho najznámejšie projekty patria readymade eventy Happsoc od 60. rokov (na prvom z nich spolupracoval s A. Mlynárčikom a Z. Kostrovou) a transcendentálne prostredie Biely priestor v bielom priestore od 70. rokov (pôv. s M. Lakym a J. Zavarským). SSG získala v roku 2015 do svojej zbierky rozsiahlu akvizíciu viac než 700 Filkových diel. Ide o zbierku menších objektov a diel na papieri, ktorá má povahu umeleckého archívu s bádateľským potenciálom. Obsahuje autonómne diela, ako aj dokumentácie Filkových výstavných projektov a mnohých už neexistujúcich alebo priebežne prepracovávaných priestorových diel či diel vysvetľujúcich vývoj jeho unikátneho ideologického systému farieb, ktorý vytvoril na vysvetlenie svojho holistického konceptu sveta. Retrospektívna výstava S. Filka z tejto zbierky sa konala v SSG v roku 2017.
mk

JÁN BALLX (1973) je psychiater a umelec. Lekársku fakultu vyštudoval v Brne. Ako psychiater pôsobil v Nitre, následne v Londýne a striedavo v Bratislave. V súčasnosti pôsobí vo vlastnej súkromnej praxi v Bratislave. Psychiatriu a psychoterapiu vyučuje aj medzinárodne ako supervízor. Dlhodobo pracoval vo výbore Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a bol prezidentom Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu. V 90tych rokoch spoluzakladal projekt Subterra v Nitre. Vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách napr. v SNG v Bratislave (2010, 2013). V rokoch 2009-2012 bol členom umeleckej skupiny Debili. Samostatne vystavoval v bratislavskej AMT gallery (Dimensioni Nuova, 2013) a v galérii Hit (*hit, 2015), ako aj na psychiatrickej klinike v Nitre (10, 2016) a v Starom divadle v Nitre (exsubterra, 2017). Spolu s APART collective vydal publikáciu X (2017). V nedávnom období prednášal k výstave Ľudovíta Felda vo VSG v Košiciach (Cítenie nie je ako nič iné, 2017), v rámci projektu APART colective vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave (A U T O G E N, 2017) a v rámci diskusného projektu Otázky vôle v OSF v Bratislave (Koniec kreativity individuálneho, 2017). Venuje sa prevažne otázkam života, smrti, mysle a ducha, obzvlášť cez vzťahové a etické optiky.
jb

/////////////
Názov: HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii / Časť prvá: Ján Ballx, HOB
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Vystavujúci umelci: Ján Ballx, Stano Filko
Autor prvej časti expozície: Ján Ballx
Kurátorka: Mira Keratová
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Trvanie: 21. marca – 3. júna 2018
Otvorenie: 20. marca 2018 o 17.00 h.

Stála expozícia S. Filka / Časť prvá: Ján Ballx
bude otvorená spolu s výstavou Jana Farmanová: V mojich záhradách.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.