Toto (nie) je Skutezky! Originály a pripisované diela – kópie a falzifikát?

Výstava priblíži problematiku originality umeleckého diela na príkladoch obrazov a pripisovaných dielach maliara Dominika Skutezkého.
3. apríla 2024 – 30. marca 2025
Vernisáž výstavy 3.4.2024 o 17:00
Kurátor
Katarína Baraníková

Pozývame na otvorenie výstavy

Toto (nie) je Skutezky! Originály a pripisované diela – kópie a falzifikát?

a uvedenie katalógu
Vstúpte, prosím! Vila Dominika Skutezkeho.
 

Výstava priblíži problematiku originality umeleckého diela na príkladoch obrazov a pripisovaných dielach maliara Dominika Skutezkého. Nadväzuje pritom na predošlý výskum a overovanie pravosti jeho malieb z galerijnej zbierky. Rozšírená prezentácia obrazov so sprievodnými  textami objasní rôzne pochybnosti a otázky, ktoré nastali pri preverovaní ich datovania, identifikácie, výtvarnej a technickej stránky, či vôbec samotného potvrdenia autorstva diel. Skúmané maľby boli získané prevažne kúpou z bližšie neuvádzaných zdrojov, pričom sa v archívoch nenachádzajú ich znalecké posudky ani iná dokumentácia potvrdzujúca autorstvo, provenienciu alebo datovanie vzniku diel. Výstava, rozdelená do dvoch sekcií: ORIGINÁLY a PRIPISOVANÉ DIELA, postupne predstaví analyzované obrazy v kategóriách: potvrdený originál;
sekundárne premaľovaný originál; dielo z okruhu autora; dobová kópia; kópia, či falzifikát?; nepotvrdené autorstvo – neznámy autor; nepotvrdené autorstvo –olejotlač.

Výstavný projekt reflektuje stále aktuálnejšiu problematiku originality a falšovania umenia, ktorou sa začínajú zaoberať a revidovať aj vo vlastných radoch zbierkotvorné inštitúcie aj po vzore nedávnych výstav v Čechách (“Falza? Falza!” z r. 2021 v Národní galerii v Praze; výstava s konferenciou “Originál? Umění napodobit umění” v r. 2021 v Galerii moderného umění v Hradci Králové).  Projekt je zacielený nielen na odbornú ale aj širšiu verejnosť s ohľadom na zrozumiteľné podanie odbornej problematiky a pripravované sprievodné programy (komentované prehliadky, prednášky s obhliadkami).

Katarína Minka Baraníková

//

Kurátorka výstavy: Katarína Minka Baraníková
Reštaurátor: Miroslav Slúka
Miesto: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Termín vernisáže: 3. apríla 2024 o 17.00 /streda
Trvanie výstavy: 4. 4. 2024 -30. 3. 2025
 
Vstup na podujatie je voľný.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.