ZACHRÁNENÉ – ZREŠTAUROVANÉ DIELA VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE POŠKODENÉ POŽIAROM

Výstava prístupná verejnosti do 8. 11. 2020.
3. júla 2020 – 8. novembra 2020
Kurátor
Katarína Nádaská, Miroslav Kleban

Výstavou „Zachránené“ prezentujeme projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2019. Súbor vystavených diel patrí do nosných kolekcií zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia, košická moderna a umenie 2. polovice 20. storočia. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985. Na výstave predstavujeme takmer 30 malieb, obnovených v prvej a druhej fáze projektu. Komplexne ich zreštaurovala Ľudmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. Východoslovenská galéria v súčasnosti pokračuje treťou fázou reštaurovania diel. 

Výstava atraktívne verejnosti predstavuje zreštaurované diela v širšom kontexte a v dokumentačnej časti pripomína aj udalosť požiaru z roku 1985. Verejnosť sa o náročnom procese ochrany zbierkového fondu galérie bežne nedozvedá. Preto prichádzame s výstavou, ktorá odhaľuje dlhodobú reštaurátorskú prácu a jej prínos na starostlivosti o zbierkové predmety galérie.

Reštaurovanie prinieslo nové poznatky k predmetným dielam a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Návštevníkov výstava zoznamuje s reštaurátorskými postupmi a prieskumami ako náhľad pod UV svetlom, RTG snímanie a mikroskopická analýza.

Dôležitou súčasťou výstavy je digitálny obsah, ktorý vznikol počas reštaurovania. Výstavu obohacujú dva interaktívne exponáty a jedna audiovizuálna prezentácia. Návštevník si formou hry vyskúša pozíciu reštaurátora a zážitok z práce na zničenom diele až po výsledok v podobe zreštaurovaného diela. Umelecko-historický rozmer predstavenia diel je prepojený s technicko-reštaurátorským aspektom a edukačno-interaktívnym zážitkom.

Po reštaurovaní sa diela vracajú do depozitára plnohodnotne spôsobilé na všetky úkony prezentačnej, edukačnej a výskumnej práce. Chceme, aby prezentovaná cesta diela späť do galerijného života bola pre návštevníka obohacujúcou skúsenosťou. Ide o málo poznanú dimenziu zhodnocovania kultúrneho dedičstva, ktoré však patrí nám všetkým. Ochrana spoločného zvereného kultúrneho dedičstva je službou spoločnosti.

 

////////

 

Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban

Reštaurátorka: Ľudmila Zozuľáková

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Sprístupnenie výstavy: 3. 7. 2020 o 10:30

Trvanie výstavy: 3. 7. – 8.11. 2020

 

Pozývame!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.  Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.