Začnite s vysťahovaním!

Výtvarné umenie obdobia socializmu u nás, je v súčasnosti, metaforicky vyjadrené, doslova Terra Incognita. Tendenčné žánre a námety upadli do zabudnutia prípadne sa na ne často hľadí s istou dávkou sarkazmu či pohŕdania. Množstvo diel sa kopí v depozitoch slovenských galérii a po dvadsiatich rokoch tejto prirodzenej averzie vyvstáva potreba tieto fondy zrevidovať a znovu […]
28. augusta 2009 – 18. októbra 2009
Kurátor
Miroslav Haľák

Výtvarné umenie obdobia socializmu u nás, je v súčasnosti, metaforicky vyjadrené, doslova Terra Incognita. Tendenčné žánre a námety upadli do zabudnutia prípadne sa na ne často hľadí s istou dávkou sarkazmu či pohŕdania. Množstvo diel sa kopí v depozitoch slovenských galérii a po dvadsiatich rokoch tejto prirodzenej averzie vyvstáva potreba tieto fondy zrevidovať a znovu kriticky preskúmať kontroverznú etapu našich kultúrnych dejín.

Výstava ponúka výber diel druhovo nevyhranených od rôznych autorov. Jej úlohou je prezentovať umeleckú reflexiu 50. až 80. rokov na tému Slovenského národného povstania. Aj názov výstavy „Začnite s vysťahovaním!“ je v tomto zmysle symbolický. Nie len, že sa jedná o heslo, ktorým bolo povstanie odštartované, ale v našom prípade je tento zdanlivo nič nehovoriaci pokyn aj iniciáciou k znovu objavovaniu a možno aj rehabilitácii umenia minulého režimu. Téma SNP, ktorá stigmatizovala takmer nepreberné množstvo umelcov našej proveniencie je tak príznačná, že v jej intenciách je možné hovoriť o znakoch a dokonca o ustálenej ikonografii. U rôznych umeleckých druhov sa stretávame s podobnými atribútmi: predmetmi, gestami, pózami s až železnou pravidelnosťou. Chronickosť symbolov, akými sú zbraň, ruka, krv, hviezda, rana a iné, vytvárajú základ a východisko pre rozsiahle interpretácie v tak ikonografickej, ako aj ikonologickej rovine. V spleti figuratívnych kompozícií s často naratívnym významom sa ale nájde aj abstraktné štylizovanie vojnového námetu. Tento fakt odporuje tendenciu vnímať toto umenie ako prevažne realistické, či aspoň kategoricky predmetné. Prezentáciou výtvarných diel založených, či už na báze expresívnej abstrakcie alebo skôr jej kubizujúcej polohy, sa ale koncepcia výstavy operujúca s prítomnosťou charakteristického znaku, prostredníctvom ktorého je možné identifikovať povstalecký námet, nenarúša. Práve naopak, z roviny výkladu reálneho, čitateľného predmetu sme nútení siahnuť po skrytejších obsahových vrstvách, po symbolike farieb, textúry, autorskej techniky, materiálu, ako výrazového prostriedku.