ZRENOVOVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého

Vila D. Skuteckého je dočasne ZATVORENÁ z dôvodu rekonštrukcie priestorov infraštruktúry. Villa D. Skutezky is temporarily CLOSED due to renovation of the infrastructure premises.
20. mája 2021 – 8. novembra 2022
Autor Kurátor
Katarína Baraníková

Virtuálna prehliadka Matterport od Beevam.

Zámerom novej expozície maliara Dominika Skuteckého je využiť potenciál umelcovej vily v Banskej Bystrici ako autentického prostredia jeho tvorby a rodinného života. Usadil sa tu koncom 19. storočia, po dlhoročnom pôsobení najmä v Benátkach a Viedni. Vilu si nechal postaviť podľa vlastných návrhov v neorenesančnom štýle so sgrafitovou výzdobou na priečelí, ktorú aj sám vytvoril.

Inštalácia v zrenovovanej vile približuje život maliara a jeho rodiny prostredníctvom expozičných tematických miestností. HALA TALIANSKEHO UMENIA predstavuje maliarove štúdiá a pôsobenie v Benátkach, tvorbu žánrových obrazov s výpravnými scénami zo slávnych benátskych chrámov a zákutí. Skuteckého najznámejšie dielo Trh v Banskej Bystrici so zachovanými artefaktami uvádza návštevníkov do ďalšieho priestoru – SALÓN, ktorý pripomína meštiansku kultúru obdobia konca habsburskej monarchie. Maľby s námetmi miestnej society z trhov a parkov striedajú veľkoformátové reprezentatívne portréty cisárskeho páru ako aj lokálnych osobností barónky Rádvánszkej, či mecenáša Teofila Stadlera. Na druhej strane salónu sa prostredníctvom intímnejších rodinných portrétov oboznámite s rodinnou históriou maliara. ATELIÉR odhaľuje vývin Skuteckého tvorby a maliarskej techniky. Od akademických počiatkov, cez štúdium starých renesančných techník a experimentovanie s farbami, až k neskoršiemu záujmu o svetelnosť luministickej (impresionistickej) maľby prelomu 19. – 20. storočia. Jedinečný je maliarsky cyklus dokumentujúci tradičnú prácu kotlárov z banskobystrického medeného hámra, ktorý vystihujú živelné efekty ohňa hámrových pecí. Miestnosť PRACOVŇA zostáva vyhradená pre dočasné výstavy – najmä pre prezentáciu tvorby talentovaných potomkov, ktorých zložité a tragické osudy približuje rodinná mapa. (Do konca roka 2020 je sprístupnená výstava umelcovho syna, Architekta Alexandra Skuteckého (1883 -1944). Prostredie ZIMNEJ ZÁHRADY ponúka návštevníkom oddychovú zónu pre tvorivé aktivity, či spoločenské hry.

Okrem rozšírenia expozície v umeleckohistorickom kontexte bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia interiéru podľa nájdenej dokumentácie a dobových vzorov – úprava osvetlenia, okien, výmaľba stien, či vytvorená replika maliarskeho pódia v umelcovom ateliéri. Salón dotvára starožitný mobiliár z rodinnej zbierky maliarovho vnuka, spisovateľa a dramatika Petra Karvaša. Namiesto pasívnej obrazárne tak expozícia vytvára dobovo inšpiratívne prostredie prispôsobené pre pohodlné trávenie času návštevníkov s tvorivými aktivitami, kultúrnymi zážitkami aj sprievodnými dočasnými výstavami.

Katarína Baraníková

 

////////

 

Kurátorka expozície: Katarína Baraníková

Reštaurátor: Miroslav Slúka 

Dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík

Mobiliár expozície: Maroš Semančík

Konzultujúce kunsthistoričky: Klára Kubičková, Katarína Beňová, Zuzana Majlingová

Miesto: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Projekt reštaurovanie a výskum malieb Dominika Skuteckého bol realizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, s odborníkmi: kurátorkou zbierky umenia 19. storočia Mgr. Katarínou Beňovou, PhD., reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Slúkom a chemičkou Ing. Stanislavou Trginovou, a tiež v rozšírenej spolupráci s Chemicko-technologickým oddelením Pamiatkového úradu SR pod vedením Ing. Jany Želinskej, PhD.

Renovácia Vily Dominika Skuteckého je realizovaná vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Projekt reinštalácie vily a Stálej expozície Dominika Skuteckého z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Foto: Ivana Klepáčová, Lukáš Rohárik

 

Dominik Skutecký: Umelec v ateliéri, 1920, olej na plátne, nezvestné – kedysi v majetku umelcovej rodiny

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica