Výstavy

Stála expozícia Dominika Skuteckého rozšírená aj pre ZNEVÝHODNENÝCH návštevníkov
Vila Dominika Skuteckého, 15. februára 2024 – 31. decembra 2025

Stála expozícia Dominika Skuteckého rozšírená aj pre ZNEVÝHODNENÝCH návštevníkov