Výstavy

HYDROZOA, časť štvrtá, Stála expozícia Stana Filka SPACE IS THE PLACE
Bethlenov dom, 4. augusta 2020 – 31. decembra 2022

HYDROZOA, časť štvrtá, Stála expozícia Stana Filka SPACE IS THE PLACE

ZRENOVOVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého
Vila Dominika Skuteckého, 20. mája 2021 – 28. februára 2023

ZRENOVOVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého