Jiří Valoch

Vizuálna poézia / Visual Poetry
Bethlenov dom, 08. jún – 27. aug 2017

Vizuálna poézia / Visual Poetry