Kamila Štanclová

Súčasná slovenská grafika 17.
Pretórium, 23. novembra 2011 – 19. februára 2012

Súčasná slovenská grafika 17.