Milan Adamčiak

Vizuálna poézia / Visual Poetry
Bethlenov dom, 08. júna – 27. aug 2017

Vizuálna poézia / Visual Poetry