FESTIVAL / O Medenom hámri

FESTIVAL / O Medenom hámri

 /  Vila Dominika Skuteckého
Pozývame na prvý deň multižánrového Festivalu vo Vile Dominika Skuteckého, ktorý do centra Banskej Bystrice prináša kvalitný kultúrny program!
 
PROGRAM / 8. júna 2023:
 
• 17:00 Príhovor za Mesto Banská Bystrica
 
• 17:00 PREDNÁŠKA: Medený hámor – výsledky pamiatkového výskumu.
Ľubica Fillová na základe pamiatkového výskumu, ktorý realizovala v roku 2022, predstaví urbanizmus areálu a výrobné objekty v Medenom hámri, ako aj jednotlivé technologické zariadenia a prechod z hutníckeho spracovania medi na elektrolýzu kovov.
 
• 18:00 PREDNÁŠKA: Od obrazov Dominika Skuteckého k archeologickému výskumu Medeného hámra.
Na miestach v Medenom hámri, kde pred viac ako 100 rokmi tvoril maliar Skutecký známy cyklus kováčov a kotlárov, realizoval archeológ Martin Kvietok prvú etapu archeologického výskumu. Jeho výsledky môžeme interpretovať aj s pomocou Skuteckého obrazov.
 
• 19:00 KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY: Esej o Medenom hámri.
Kurátorka Zuzana L. Majlingová spoločne s fotografom Jánom Kekelim strávili v Medenom hámri v roku 2021 niekoľko intenzívnych týždňov. Umeleckú reflexiu tohto nielen pre Skuteckého inšpiratívneho miesta spracovali formou výstavnej eseje priamo vo vile umelca.
 
• 17:00 – 20:00 PIKNIK A GASTRO: “Talianske” ochutnávky z kuchyne šéfkuchára Petra Kulhányho
 
Večer o 20:30 pozývame na filmový stand-up s kritikom filmu Petrom Konečným v záhrade Skuteckého! V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v interiéri vily.
//
 
Celý festival bude prebiehať v areáli Vily Dominika Skuteckého. Témou 7. ročníka festivalu Prvý človek bol umelec je BELLA VENEZIA / Krásne Benátky. Návštevníkom ponúkneme zažiť si Benátky v Banskej Bystrici a pripomenúť si benátske obdobie života a tvorby maliara Dominika Skuteckého.
Festival nadväzuje na predošlé divácky úspešné ročníky, ktoré organizovala Stredoslovenská galéria ako platformu pre kontakt širšej verejnosti v meste Banská Bystrica s vizuálnym umením a jeho presahmi do tematiky pamiatok, architektúry, environmentálnych tém, ale aj literatúry, divadla, filmu, či hudby.
 
VSTUP VOĽNÝ
 
Festival je organizovaný s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica v spolupráci so Stredoslovenskou galériou.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.