Prednáška o móde

Prednáška o móde

 /  Vila Dominika Skuteckého

Prednáška o odievaní približuje vývoj a zaujímavosti v oblasti svetového odievania v období od druhej polovice 19. storočia do začiatku 20. storočia. Účastníci programu sa prostredníctvom obrazovej prezentácie oboznámia s rozmanitými formami módnych siluet a doplnkov v období života Dominika Skuteckého. Hlavnými módnymi centrami sa stali Viedeň a Paríž, ktoré sa stali silným inšpiračným zdrojom odievania v okolitých krajinách. Ich vplyv sa vo výraznej miere ujal najmä v šľachtickom a meštianskom odeve na Slovensku. Súčasťou prednášky sú tiež zaujímavosti a vynálezy v oblasti techniky a textilného priemyslu, ktoré ovplyvnili nielen smerovanie dobovej, ale tiež súčasnej módy.

Praktické informácie:
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky.
Program realizujeme s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov.

Trvanie aktivity: 90 min. (45 min. interaktívna prednáška, 45 min. zážitkové učenie – Hra s obrázkami)
Optimálny počet do 25 žiakov

Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.