Alegórie/Identity

Výstava členov francúzskej umeleckej skupiny L´Enterprise realizovaná v spolupráci s Alliance Française v Banskej Bystrici
7. mája 2009 – 28. júna 2009
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Výstava členov francúzskej
umeleckej skupiny L´Enterprise realizovaná v spolupráci s Alliance
Française v Banskej Bystrici