Malgorzata Chomicz – grafika

Absolventka Štátnej vysokej školy výtvarných umení v Poznani pracuje od roku 2007 ako vysokoškolská profesorka  na  Fakulte výtvarných umení na Warmijsko-Mazurskej univerzite v Olsztyne, kde vedie ateliér grafiky. Doteraz realizovala množstvo samostatných a kolektívnych výstav v Poľsku a v zahraničí, absolvovala pobytové štipendiá v Ríme a Florencii, je laureátkou viacerých ocenení, z ktorých spomeňme ocenenia […]
10. júla 2009 – 23. augusta 2009
Autor Kurátor
Iwona Pawlak

Absolventka Štátnej vysokej školy výtvarných umení v Poznani pracuje od roku 2007 ako vysokoškolská profesorka  na  Fakulte výtvarných umení na Warmijsko-Mazurskej univerzite v Olsztyne, kde vedie ateliér grafiky. Doteraz realizovala množstvo samostatných a kolektívnych výstav v Poľsku a v zahraničí, absolvovala pobytové štipendiá v Ríme a Florencii, je laureátkou viacerých ocenení, z ktorých spomeňme ocenenia na Premio festivale del grafica v Miláne v Taliansku v rokoch 2006 a 2007. Autorka sa venuje grafike, maľbe a fotografii. Výstava v Stredoslovenskej galérii priblíži jej aktuálnu grafickú tvorbu.
 
Výstava je realizovaná v rámci kultúrnej spolupráce medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a regiónom Warmia – Mazury v Poľsku.