Stála expozícia Stana Filka v SSG / Časť druhá, PAVILÓN

Galéria od 10. 3. 2020 ZATVORENÁ do odvolania.
27. júna 2018 – 30. marca 2020
Autor Kurátor
Mira Keratová

Nový formát permanentnej expozície Stana Filka v SSG predstavuje dočasné výstavy, ktoré realizujú pozvaní umelci a kurátori reagujúci na tvorbu neoavantgardného umelca Stana Filka. Autormi druhej časti expozície s názvom PAVILÓN sú umelci František Demeter a Tomáš Džadoň.

HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii
Časť druhá: PAVILÓN, František Demeter & Tomáš Džadoň

Kurátorkou je Mira Keratová.

Stredoslovenská galéria vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy Stana Filka, neoavantgardného umelca generácie 60. rokov. Nový formát Filkovej trvalej expozície realizujú pozvaní autori v reakcii na jeho tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017. Autormi aktuálnej druhej časti expozície s názvom PAVILÓN sú umelci František Demeter a Tomáš Džadoň.
 
PAVILÓN
je rozsiahla miestošpecifická priestorová inštalácia autorskej dvojice Františka Demetera a Tomáša Džadoňa vo foyer Stredoslovenskej galérie v Bethlenovom dome. Tento primárne prechodový polovýstavný priestor historického charakteru typu mázhaus s recepciou a nejasne definovanou identitou s mnohými komplikovanými vyústeniami do ulice, dvora a všetkých ďalších podzemných i nadzemných častí budovy poňali autori ako prostredie, prvotne inšpirované Filkovým riešením jeho ikonického ateliéru na Snežienkovej ulici pod Kamzíkom v Bratislave. Filko tu od polovice 60. rokov skladoval v časových vrstvách svoje rozsiahle dielo, ktoré  triedil do farebných priestorov v celkovej totálnej inštalácii s vertikálnym a horizontálnym členením na 5. dimenzií a 12 farieb v poslednej verzii. Postupnými technickými prístavbami či nadstavbami tak z pôvodného priestoru záhradnej chatky expandoval všetkými smermi do okolia, až po prekrytie zvyšku pozemku terasou alebo riešenie strešných konštrukcií s využitím oceľových a hliníkových profilov, plechov a tyčí. Tento konštrukčný materiál mal byť použitý aj v následnom nedokončenom projekte Filkovho halového komplexu Archa vo Veľkej Hradnej pri Trenčíne, ktorý posledných desať rokov svojho života budoval okolo sedliackeho domu starých rodičov, aby absorboval všetky jeho diela na úrovni archívu, dielne, laboratória a inštitútu.
Z pôvodnej inšpirácie expanzívnym princípom DIY technického riešenia Filkových ateliérových a skladových priestorov a ich pralesného princípu prerastania jeden do druhého, vytvorili Demeter a Džadoň v Stredoslovenskej galérii monumentálny priestor, ktorý zvlášť súvisle presahuje i priebežne vrastá do pôvodného nesúrodého rámca historických a užitkových vrstiev vstupnej haly. Typicky exteriérové materiálové poňatie celistvo prechádza do galerijného interiéru od vstupu z ulice k výstupu do dvora; prechádza do samostatných výstavných priestorov, recepcie či toaliet ale aj odkrytej slepej niky, aby vyústilo do stropu, kde pod inak prekrytými lunetami je v ďalšom pláne inštalovaná Filkova práca, viditeľná len z priehľadovej trhliny, sprístupnenej rebríkom. Novovybudovaný priestor pôvodnú architektúru zastiera, zároveň ju však vo vybraných momentoch choreografie diváka odkrýva a rovnako ako ju pohlcuje, umožňuje byť ňou absorbovaný. Povrchy napohľad utilitárnej architektúry PAVILÓNU sú vyskladané do zvlášť senzuálnej štruktúry, ktorú sofistikovane vytvára násobené radenie oceľových profilov, presvitanie svetla i pôvodného priestoru priezormi medzi nimi, ako aj odlesky štruktúr inverzne fixovaných líšt. Tak vzniká prechod „strieborným“ tunelovitým priestorom, ktorý je prienikom do inej dimenzie – Filkovým „Spirit Univers“, aký preňho reprezentovala 9. strieborná farba 4. dimenzie. V dimenzii času, počas pohybu či zotrvania diváka, sa stáva pojítkom časopriestorového fyzického sveta s časopriestorovo neurčeným metafyzicko-ontologickým priestorom.
Mira Keratová
 
HYDROZOA je názov nového formátu permanentnej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii, ktorého neohraničené trvanie a premenlivá povaha je vyjadrená delením programu na časti (jednotlivé dočasné výstavy, autorské projekty, intervencie a i.). Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017. Trvalá expozícia S. Filka HYDROZOA ale nie je koncipovaná tradične ako uzavretá a ukončená expozícia autora resp. zbierky, ktorá by bola dlhodobo vystavená v konkrétnej finálnej podobe, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. Projekt je realizovaný pozvanými autormi, ktorí individuálne reagujú na Filkovu tvorbu, komponujú ju do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne autorské projekty. V roku 2018 je expozícia prezentovaná v troch sériách, ktorých autormi sú: Ján Ballx; František Demeter a Tomáš Džadoň; Sarah Jones.
 
STANO FILKO (1937-2015) je slovenský neoavantgardný umelec generácie 60. rokov, známy najmä tvorbou totálnych inštalácií a prostredí. Medzi jeho najznámejšie projekty patria readymade eventy Happsoc od 60. rokov (na prvom z nich spolupracoval s A. Mlynárčikom a Z. Kostrovou) a transcendentálne prostredie Biely priestor v bielom priestore od 70. rokov (pôv. s M. Lakym a J. Zavarským). SSG získala v roku 2015 do svojej zbierky rozsiahlu akvizíciu viac než 700 Filkových diel. Ide o zbierku menších objektov a diel na papieri, ktorá má povahu umeleckého archívu s bádateľským potenciálom. Obsahuje autonómne diela, ako aj dokumentácie Filkových výstavných projektov a mnohých už neexistujúcich alebo priebežne prepracovávaných priestorových diel či diel vysvetľujúcich vývoj jeho unikátneho ideologického systému farieb, ktorý vytvoril na vysvetlenie svojho holistického konceptu sveta. Retrospektívna výstava S. Filka z tejto zbierky sa konala v SSG v roku 2017.
 
FRANTIŠEK DEMETER (1975) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre maliarstva. V roku 2015 bol finalistom Ceny Oskára Čepana. Medzi jeho výstavy z nedávneho obdobia patria samostatné projekty „Nemám nič“ (Galéria ± 0,0, Žilina 2017), Veľké plátno (Galéria 19, Bratislava 2017), „Nic než plocha“ (Galerie SPZ Praha 2014), „NIE ÁNO NIE“ (Krokus Galéria, Bratislava 2014) a ďalšie skupinové výstavy doma a v zahraničí.
 
TOMÁŠ DŽADOŇ (1981) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Technickej univerzite Koszalin v Poľsku, Umeleckom inštitúte v Kankaanpää vo Fínsku a Akademii výtvarných umění v Prahe, kde v súčasnosti pôsobí ako asistent v Ateliéri hostujícího umělce. V roku 2012 získal Cenu Nadácie Tatra Banky za umenie v kategórii Mladý tvorca. V roku 2009 bol finalistom českej Ceny Jindřicha Chalupeckého a slovenskej Ceny Oskára Čepana. Medzi jeho výstavy z nedávneho obdobia patria samostatné projekty „Ideálne spoluvlastníctvo“ Tomáša Džadoňa (Krokus Galéria, Bratislava 2017), „DŽADOŇOVA VILA” (Moravská galéria, Brno 2017), „Pamätník ľudovej architektúry“(sídlisko Dargovských hrdinov, Košice 2013-16) a iné skupinové výstavy doma a v zahraničí.

///////////////
Názov: HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii / Časť druhá: PAVILÓN, František Demeter & Tomáš Džadoň
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Autori druhej časti expozície: František Demeter, Tomáš Džadoň

Vystavujúci autori: František Demeter, Tomáš Džadoň, Stano Filko
Kurátorka: Mira Keratová

Grafický dizajn: Palo Snoha
Miesto: Bethlenov dom /foyer/, Dolná 8, Banská Bystrica
Trvanie: 27. jún 2018 – 30. apríl 2019
Vernisáž: 26. júna 2018 o 17.00

Drúhá časť Stálej expozície Stana Filka v SSG bude otvorená spolu s výstavou Ivany Šátekovej Hejtslováci.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Tešíme sa na vašu návštevu!