Výstavný plán

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

 

december 2018 – marec 2019

UNITED WE STAND, Michal Moravčík

Kurátorka: Mira Keratová

Autori: František Demeter, Jana Kapelová, Lucia Nimcová, Martin Piaček, Michal Moravčík, Dalibor Bača, Svätopluk Mikyta, Tomáš Džadoň

Vystavujúci autori: Michal Moravčík & Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček

Výstava predstavuje tvorbu Michala Moravčíka, ktorý sa angažoval v mnohých umeleckých a občianskych iniciatívach, vyučoval na viacerých umeleckých školách a venoval sa kritickej praxi, v ktorej tematizoval spoločenskú nerovnosť a jej prejavy nacionalizmu, manipulovania historickej pamäte a symbolických či pragmatických demonštrácií neoliberálneho ekonomizmu v zmätenej postsocialistickej dobe. 

 

máj – september

TVORIVOSŤ A REVOLÚCIA

Kurátorka: Ivana Komanická

Vystavujúci autori: Alexander Bortnyik, Eugen Krón, Konštantín Bauer, Sergej Protopopov

Výstava mapuje zrod ľavicového umenia na Slovensku, od revolučného úsilia o novú estetiku v grafike, tlači a fotografii, po novú politiku tvorivosti. Tvorivosť a revolúcia je výstavou venovanou revolučnej skúsenosti a avantgardnej estetike vychádzajúcej z krátko trvajúcich republík rád, sté výročie ktorých si aktuálne pripomíname. Koncept výstavy berie do úvahy súčasný historický moment a novú generáciu, ktorá žije svoj život bez akejkoľvek revolučnej skúsenosti a pod nátlakom byť kreatívnymi. Výstavný projekt sa sústreďuje na dialektický vzťah medzi revolúciou a tvorivosťou.

 

október – 2020

KERES KULTURA! ROBÍME KULTÚRU!

Kurátorky: Emília Rigová, Petra Hanáková

Výstava KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita) predstaví tvorbu mladej generácie umelcov/umelkýň, väčšinou, ale nie nevyhnutne, Rómov/Rómiek, ktorí/ktoré s témou, či, lepšie, V téme rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú. Teda na rozdiel od množstva výstav skôr idylicky zameraného insitného umenia Rómov, nám pôjde o živé, diskurzívne, aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje a je voči nej aj značne kritické. 

 

Bethlenov dom, Dolná 8

február – december 2018

HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka

Kurátorská koncepcia: Mira Keratová

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy neoavantgardného umelca generácie 60. rokov Stana Filka. Formát trvalej expozície z tejto zbierky HYDROZOA má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu, ktorý v SSG realizujú pozvaní autori v reakcii na Filkovu tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, alebo vytvárajú autonómne umelecké projekty. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017.

 

 marec – apríl

JÁN TRIAŠKA SEZÓNA 18/19

Kurátor: Michal Stolárik

Autor: Ján Triaška

Samostatná výstava predstavuje najnovšiu veľkoformátovú tvorbu v Srbsku narodeného maliara Jána Triašku. Samostatný výstavný projekt Sezóna 18/19 zrkadlí súčasný stav autorovho uvažovania a výber z najaktuálnejšej tvorby Jána Triašku. Podobne, ako tomu bolo v minulosti, aj teraz zostáva verný kritickému komentovaniu aktuálneho spoločenského diania. Názov výstavy si (mierne ironickým spôsobom) vypožičiava z iných odborov (odkazuje na módny priemysel, hospodárstvo či lov), trefne však sumarizuje základné informácie a ideové uvažovanie definujúce koncepciu výstavného projektu. 

 

máj – september

VYPOVEDANÍ / Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia – repríza z VSG

Kurátor: Miroslav Kleban

Vystavujúci autori: Anton Jaszusch, Elemír Halász-Hradil, Jozef Bendík, Konštantín Bauer, Ladislav Mednyanszký, Maximilián Kurth, Rudolf Dzurko

Repríza tematickej výstavy Východoslovenskej galérie ponúkne historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území v 19. a 20. storočí, a to prostredníctvom klasických výtvarných druhov v konfrontácii s dokumentačným fotografickým materiálom. Prostredníctvom tvorby výtvarných umelcov predstavujeme tematickú výstavu Vypovedaní, ktorá pokúsi verejnosti priblížiť spôsob života Rómov v sledovanom dobovom kontexte 19. a 20. storočia.

 

október – 2020

AKO NA UMENIE…2

Kurátorka: Martina Martincová

Vystavujúci autori: Mikuláš Galanda, Vincent Hložník, Vladimír Kompánek, Zolo Palugyay, Max Švabinský a iní.

 Výstava Ako na umenie…2 je pokračovaním série špeciálneho vzdelávacieho formátu Stredoslovenskej galérie, akým sú tzv. edukatívne výstavy. Na aktuálnej výstave zameranej na tému krajiny sa návštevník oboznámi s vybranými dielami pochádzajúcimi zo zbierky Stredoslovenskej galérie, a to prostredníctvom rôznorodých hier a tematických pomôcok. Svojou interaktívnou formou je výstava vhodná pre všetky vekové skupiny a návštevníkov, ktorí si k umeniu chcú nájsť cestu.

 

Kresliareň, Bethlenov dom, Dolná 8

 

marec – máj

RICHARD KITTA – SUSTAINABLE FEELINGS (9 pcs)

Kurátor: Mirela Stoeac-Vladuti

Autor: Richard Kitta

Samostatná výstava Richarda Kittu Sustainable Feelings (9 pcs) predstavuje diela, ktoré sú na rozhraní medzi architektúrou, interaktívnym dizajnom a konceptuálnou výtvarnou stratégiou. Výstava s názvom „Sustainable Feelings / 9 pcs“ („Trvalo udržateľné pocity / 9 ks“) ponúka kvázi autonómny pohľad autora Richarda Kittu na mediálne umenie súčasnosti. V spojení s interdisciplinárnym diskurzom mixuje a vo svojich umeleckých sériách a cykloch vytvára rôznorodé formálne i funkčné invarianty. 

 

jún – september

„KOLAPS LAPSUS I.“

 Autorská koncepcia: Svätopluk Mikyta

Výstava predstavuje recykláciu farieb, manipuláciu s umeleckým odpadom a zbieranie civilizačných fragmentov pre vznik veľkoformátových pretlačí na papieri.

 

október – február 2020

NIŽŠIE ÚROVNE

 Kurátor: Michal Šedík

Autor: Rastislav Podoba

Rastislav Podoba (1975) vo svojej najnovšej maliarskej tvorbe pokračuje v skúmaní priestoru na pomedzí reprezentácie a abstrakcie. Východiskom sú mu letecké snímky topografií krajiny, ktoré pretvára a nanovo konštruuje v médiu maľby. Porovnávanie fotografickej predlohy a vznikajúcej maľby vnáša do neutrálneho fotografického motívu ľudskú mierku a horizont. Výsledné obrazy nie sú prostou transkripciou motívu, ale pozorovaním a interpretovaním motívu v čase a priestore technológie olejomaľby. To ponúka divákovi spolu s maliarom prenikať vrstvami konkrétnej krajiny – maľby a odhaľovať hodnoty, ktoré fotografii, či bežnému pohľadu ostávajú skryté.  

 

VILA DOMINIKA SKUTECKÉHO 

 

máj – október

ZREŠTAUROVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 – 1921)

Kurátorka: K. Baraníková

Autor: Dominik Skutecký

Po dočasnom uzavretí stálej expozície predstavujeme zreštaurovanú kolekciu malieb Skuteckého ktorá zahŕňa aj ikonický obraz „Trh v Banskej Bystrici“. Skuteckého maľby v zreštaurovanej podobe ožívajú vo svojej farebnej pestrosti, sviežosti a detailoch. Expozícia zahŕňa umelcove známe žánrové obrazy na pozadí slávnych benátskych chrámov a zákutí, výjavy banskobystrického mestského života z obdobia konca habsburskej monarchie, kultivovanú portrétnu tvorbu a výnimočný cyklus kotlárov dokumentujúci tradičnú prácu v miestnych medených hámroch. 

Vila Skuteckých so záhradou je unikátnou rodinnou vilou, ktorú si v Banskej Bystrici nechal postaviť maliar Dominik Skutecký (1849 – 1921) podľa svojho umeleckého vkusu a obdivu k talianskej kultúre. Návštevníkom poskytuje jedinečnú prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého, sprostredkúva pamiatku dramatickej histórie rodiny Skuteckých-Karvašových a ponúka relax v pôvodnej mestskej parkovej záhrade.
WEB Virtuálna prehliadka

 

september – október

ARCHITEKT ALEXANDER SKUTECKÝ

 Kurátorka: PhDr. Klára Kubičková, PhD.

Spolu-kurátorka: Mgr. Katarína Baraníková

Autor: Alexander Skutecký

V rodinnej Vile Dominika Skuteckého bude uvedená prvá samostatná výstava medzivojnového architekta Alexandra Skuteckého (25.6. 1883, Viedeň – 1944), ktorý bol starším synom známeho maliara Dominika Skuteckého. Architekt pôsobil po ukončení štúdia v Budapešti a neskôr najmä v Bratislave, kde projektoval verejné stavby na základe súťaží – napríklad budovu Všeobecnej úverovej banky (dnes OTP banka) na Štúrovej ulici, či Justičný palác spolu s Vojtechom Holeschom. Výstava bude sledovať aj jeho životnú dráhu. Alexander Skutecký je jedným z mnohých aktívnych medzivojnových architektov, ktorých tragicky postihla 2. svetová vojna. Výstava popri zhodnotení architektovej tvorby predstaví aj osobnosť Alexandra Skuteckého a prispeje k mapovaniu pôsobenia rodiny Skuteckých.